AFRIKAGRUPPERNA

The trip was combined with a fundraising for the Swedish organisation Afrikagrupperna. Unfortunately, their webpage is exclusively in Swedish. Therefore, I’ll mainly focus on reaching out to my Swedish readers here.

Resan kombinerades med en insamling för Afrikagrupperna. Här hittar du information om Afrikagruppernas arbete samt en länk till insamlingen (obs att insamlingen är avslutad).

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid. Syftet är att förändra liv i södra Afrika genom att bekämpa fattigdomens orsaker. Afrikagrupperna arbetar med tre huvudområden: rätten till Afrikas resurser, HIV och sexuella rättigheter och rätten till levnadslön.

För att minska fattigdomen har Afrikagrupperna i 33 år samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. De har arbetat för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har de i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Bidrag till Afrikagruppernas öronmärks normalt sett inte till speciella platser utan används där organisationen anser att behovet är som störst.

Du kan stödja Afrikagruppernas arbete genom att ge ett valfritt bidrag till insamlingen!

afrikagrupperna

English:

Afrikagrupperna (unfortunately, the information on the webpage is only availible in Swedish) is a small organisation that works in collaboration with local partner-organisations in southern Africa. The aim is to change lives in southern Africa by tackling the causes of poverty. Afrikagrupperna focus on three main areas: HIV prevention and sexual rights, Africa’s right to its own resources and the right to a decent living wage. You can show your support by donating an optional contribution to the fundraising!

Annonser